FÂTIMÎ DEVLETİ

909-1171 yılları arasında Kuzey Afrika, Mısır ve Suriye’de hüküm süren bir Şiî devletidir. Kurucuları Peygamber Efendimiz’in kızı Hz. Fâtıma (r. anha) ve Hz. Ali’nin soyundan geldikleri için kurulan devlete bu isim verilmiştir.

İfrîkiyye’de (Ortaçağ’da Araplar’ın Mağrib’in doğusuna, bugünkü Tunus ve civarına verdikleri isim) ortaya çıkan Fâtımî Devleti, Müstansır Billâh’ın zamanında (1036-1094) en geniş sınırlarına ulaştı. Müstansır’ın ölümüyle çöküşe geçen Fâtımîler, el-Adit (1160-1171) döneminde Kudüs Haçlı Krallığı ile Halep ve Şam Atabeyi Nusrettin Zengî’nin denetimine girdi. El-Adit’in ölümünden hemen sonra sona erdi.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...