Block title
Block content

FEVZİ PAŞA

 
Asıl adı Mustafa olan Fevzi Paşa, Müşir Fevzi ve Mareşal Fevzi Çakmak olarak da bilinir. 12 Ocak 1876’da İstanbul’da doğdu. İlk mektepten sonra, Soğukçeşme Askerî Rüşdiyesine ve Kuleli Askerî İdâdîsine, son olarak da Harbiye Mektebine girdi. Bu arada dedesi Hacı Bekir Efendiden Arapça, Farsça ve fıkıh (İslâm Hukuku) öğrendi. Tasavvufla ilgilenmesini sağlayan dedesi, kendisine Fevzi mahlâsını verdi. Harbiye’de üstün zekâ ve kabiliyetiyle hocalarının dikkatini çekince, Erkân-ı Harp (Kurmay) sınıfına alındı ve 1898’de Kurmay Yüzbaşı olarak orduya katıldı.

1901’de Kolağası, 1902’de Binbaşı, 1907’de Miralay (Albay) oldu. 1915’te Mirlivâ (Tümgeneral) rütbesine terfi etti ve kolordusu ile birlikte Birinci Dünya Savaşında Çanakkale muharebelerine katıldı. Başarılı hizmetlerinden dolayı çeşitli liyakat, imtiyaz, harp madalyaları ve nişanlarla ödüllendirildi.

1920’ye kadar hükümetin çeşitli makamlarında görev alan Fevzi Paşa, İngilizler İstanbul’u resmen işgale başlayınca, makamından düşman askerleri tarafından sürüklenerek çıkarıldı. Bunun üzerine Paşa, Ankara’ya gitti. Ankara’da Büyük Millet Meclisinde çeşitli makamlarda bulunan Fevzi Paşa, Meclisin ilk başkanı olma sıfatını kazandı. 30 Ağustos Zaferinin kazanılmasında büyük rolü olan Fevzi Paşaya Büyük Millet Meclisi tarafından mareşallik rütbesi verildi.

Fevzi Paşa, Harp Akademisinde verdiği konferanslarını, Garbî Rumeli’nin Sûret-i Ziyâı ve Balkan Harbinde Garp Cephesi Harekâtı, Doğu Cephesinde bulunduğu yıllardaki tespit ve incelemelerini de Büyük Harp’te Şark Cephesi Harekâtı adıyla yayınladı.

Fevzi Paşa 10 Nisan 1950’de vefat etti.
Paylaş
Yükleniyor...