FIKIH

Hz. Peygamber (asm), İbn-i Abbas hakkında “Allah’ım, onu dinde fakih kıl” şeklinde dua etmiştir. İmam-ı Azam, fıkhı “kişinin leh ve aleyhinde olan şeyleri bilmesi” şeklinde tarif eder ve İslam itikadıyla ilgili eserine el-Fıkhu’l-Ekber adını verir.

Fıkıh ilmi, ibadet ve muamelatla ilgili hükümlerden bahseder. İnsanın bu meselelerde cehaleti olsa veya uygulamada hatası bulunsa, yine de İslam dairesinde kalır. Fakat itikadla ilgili küçük bir meseleyi inkar etse İslâm dairesinden çıkar. Bu yüzden, imanla ilgili meseleler fıkh-ı ekberdir.

Nitekim, Kur’an-ı Kerim’de fıkıhla ilgili ayetler 600 civarındadır. İmanla ilgili ayetler ise 6000 kadardır.SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...