FİL VAK’ASI

Vak’a-i Fil, Yemen valisi Ebrehe el-Eşrem’in (bk. Ebrehe) Kâbe’yi yıkmak için saldırmasıdır. Ebrehe, içinde Mahmûd adlı büyük bir filin de bulunduğu kalabalık bir ordu ile Mekke üzerine yürüdü. O sırada Mekke’nin reisi ve Hz. Peygamberin (a.s.m.) dedesi olan Abdülmuttalib’e; Sadece Kâbe’yi yıkacaklarını ve eğer kendilerine engel olunmazsa kimseye zarar vermeyeceklerini bildirdi. Bunun üzerine Abdülmuttalip halka şehrin dışına çıkmalarını söyleyerek, Kâbe’yi kendi Sahibinin koruyacağını belirtti. Ebrehe hücum emri verdiğinde ordunun önünde bulunan fil kımıldamadı. Bir müddet sonra askerlerin üzerine Ebâbil kuşları taş yağdırdılar. Ordu helâk oldu ve Ebrehe bu olayda öldü. Böylece yapılan plânlar boşa çıktı.

Olay Müzdelife ve Mina arasındaki Muhassab Vadisi arasında bulunan Muassıb’da meydana gelmişti. Kureyş Kabilesi tarafından bu olay tarih başlangıcı olarak kabul edildi. Ebrehe ve ordusu Kur’ân-ı Kerimdeki Fil Sûresinde “Ashâbü’l-Fil” (Fil Halkı veya Ordusu) şeklinde bahsedilmektedir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...