FIRAT NEHRİ

Doğu Anadolu ve Mezopotamya’nın en büyük akarsuyudur. Karasu ve Murad adlı iki büyük kolun birleşmesiyle oluşan ırmağın toplam yatak uzunluğu 2.800 km’dir.

Fırat Kargamış’ın doğusunda Türkiye topraklarından Suriye’ye girer. Ebukemal denilen yerden Irak’a geçer. Oradan da Dicle Nehri ile birleşerek Basra Körfezine dökülür.

Dünya üzerindeki en eski ve büyük medeniyetler genellikle Dicle ve Fırat üzerinde kurulmuştur. Özellikle Ortaçağ ipek ticaretinde Fırat nehri çevresinin önemi büyüktür.

Kur’ân’ı Kerîmde üç ayette fırat kelimesi “içene ferahlık veren” mânâsında kullanılmaktadır. Kütüb-i Sitte’de geçen bir hadiste, Hz. Peygamber Sidretü’l-Müntehâda Sidre ağacını ve altından akan nehirleri görünce Cebrâil’e (a.s) burayı sormuş. Onun “Sidretü’l-Müntehâdır. Buradan ikisi zâhir, ikisi bâtın olmak üzere dört nehir akar” diye cevap vermesi üzerine, Efendimiz, “Bu dört nehir hangileridir?” diye sormuş. Cebrâil de (a.s) “Bâtınî olan iki nehir Cennettedir, zâhirî olan iki nehir ise Nil ve Fırat’tır” şeklinde cevap vermiştir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...