FRANSIZ İHTİLÂLİ

16. yüzyıl Fransa’da mezhep savaşlarıyla geçti. 16. Louis zamanında biraz düzene giren ülkede mezhep kavgaları sona ermedi. 18. yüzyılda Fransa’da güçlü bir monarşi idaresi hüküm sürüyordu. Denizaşırı ticaretin gelişmesi, kültür alışverişleri halkın geleneksel Fransız idarî yapısına, özellikle toprak düzenine karşı tepki göstermelerine sebep oldu. Voltaire ve Rousseau gibi düşünürlerin hürriyetçi fikirleri yaygınlık kazandı ve monarşiye tepkiler arttı. İdarî, askerî, hukukî reformlar yapıldıysa da ülkedeki huzursuzluğu ortadan kaldırmadı.

Kralın hâkimiyetini zorlayan bu gelişmeler üzerine harekete geçen Paris halkı kurucu meclisi desteklemek için ayaklandı. Paris’te yaşanan olaylar monarşiye ve soyluların hâkimiyetine karşı bir ayaklanmaya sebep oldu. Kurucu Meclis, 4 Ağustos 1789 gecesi aldığı bir kararla bütün imtiyazları ve derebeylik kurumunu kaldırdığını açıkladı. Çok geçmeden de “İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi”ni kabul etti. Kraliyet ailesi hapsedildi. Halkın baskısıyla kilise toprakları satışa çıkarıldı. İhtilâl yaygınlaşmış ve 14 Temmuz 1789 tarihi millî bayram olarak ilân edilmişti. Kurucu Meclisin hazırladığı anayasa 14 Eylül 1791’de kabul edilerek meşrutî monarşi idaresine geçildi. Böylece kurucu meclis de dağılarak yerini anayasa gereği Yasama Meclisine bıraktı.

Risale-i Nur’da Fransız İhtilâlinin ardından “hürriyetperverlik fikri”nin tüm Avrupa ülkelerine ve ardından tüm dünyaya yayıldığına işaret edilmektedir. Böylece özgürlük fikri sınırsız bir şekilde insanların önüne sunuldu. Sınırsız ve ölçüsüz özgürlük ise ifrat ve tefrit uygulamaları, yani birbirine taban tabana zıt uygulamaları ve sistemleri ortaya çıkarmıştı. Bir yandan Kapitalizm Avrupa’da yaygınlaşırken, diğer yandan Sosyalizm ortaya çıktı. (bk. Sosyalizm

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...