FUZÛLÎ-İ BAĞDÂDÎ

Hayatıyla ilgili bilgiler çok azdır. Asıl adının Mehmed olduğu bilinmekle beraber, hangi tarihte ve nerede doğduğu hakkında kesin bilgi yoktur. Fakat rivayetlerin çoğu 15. yüzyılın sonlarında doğduğu yönündedir. Genellikle Fuzûlî-i Bağdadî diye anılmasından hareketle onun Bağdat’ta doğduğu söylenebilir. İlk derslerini Hille müftüsü olan babasından aldığı, daha sonra da Rahmetullah adlı bir hocadan ders gördüğü rivayet edilir. Şiirlerindeki izlerden ilk edebî zevkini Âzerî Edebiyatının ünlü ismi Habîbî’den aldığı tahmin edilir. Yaşadığı yerin uygun olması sayesinde Arapça ve Farsça’yı bu dillerde kusursuz eser yazabilecek ve şiir söyleyebilecek derecede öğrendi.

Âlim bir şair olan Fuzûlî’nin şiirlerinden onun çok samimî bir mü’min olduğu rahatlıkla anlaşılır. 1508 yılında daha yirmili yaşlarındayken oldukça gözde bir şairdi. İlk eserlerinden biri olan Beng ü Bâde’yi Safevî Devletinin kurucusu Şah İsmail’e ithaf etmişti. Kanûnî Sultan Süleyman döneminde Bağdat’ın Osmanlı idaresine geçtiğinde, Kanûnî’ye beş kaside takdim etmiş ve zamanın Osmanlı Sadrazamlarına da kasideler sunmuştu. Bunlardan en meşhuru Gül Kasidesi’dir. 1556’da Bağdat ve çevresini kasıp kavuran büyük veba salgını sırasında vefat etti.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...