GAZVE-İ BEDİR (Bedir Savaşı)

Bedir, Medîne’nin 160 km kadar güneybatısında, Kızıldeniz sahiline 30 km uzaklıkta, Medîne-Mekke yolunun Suriye kervan yoluyla birleştiği yerde bulunan küçük bir kasabadır.

Hicretin ikinci yılında (624) Kureyşlilerden birçok kimsenin katıldığı büyük bir ticaret kervanı Ebû Süfyân idaresinde Suriye’ye gitti. Bu esnada müşrikler Mekke’den hicret edenlerin mallarını talan etmişlerdi. Bu sebeple Hz. Peygamber (a.s.m.) bu kervanı Bedir’de ele geçirmek için Müslümanları sefere davet etti. Hz. Peygamber (a.s.m.) Bedir kuyularına Kureyşlilerden daha önce ulaştı ve kumla kapattırdı. Sonra burada Kureyşlilerle savaş yapıldı ve Müslümanların zaferiyle sona erdi. Başta Ebû Cehil olmak üzere yetmiş müşrik öldürüldü, yetmiş kişi de esir alındı. Müslümanlardan sadece on dört şehid verildi. Müslümanların bu savaşta meleklerin yardımıyla desteklendiği Kur’ân-ı Kerimde açıkça ifade edilmektedir (Âl-i İmran 3/123-125; el-Enfâl 8/9-12, 17). Bu savaşla Hz. Peygamber (a.s.m.) İslâmiyeti tebliğ için daha geniş imkânlara sahip olmuştur. Bedir Savaşına katılanlara ise günahlarının Allah tarafından bağışlandığı müjdesi verilmiştir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...