GAZVE-İ HENDEK (Hendek Savaşı)

Hendek, hicretin 5. yılında 24 gün süren Müslümanlar ile müşriklerin arasındaki savaşın yapıldığı yerdir. Savaşa çeşitli kabilelerin katılmasından dolayı Âhzab Gazvesi de denir.

Hicretin 4. yılında Mekkeli müşrikler civar bölgelerde yaşayan halkı ve çeşitli kabileleri savaşa kışkırttılar. Hattâ Medîne’de bulunan Benî Nadîr Yahudilerinin taraftarlığını da kazandılar. Savaş için hazırlık yapıldığını haber alan Resulullah (a.s.m.) Ashabıyla birlikte istişare ederek Medîne’nin en zayıf tarafına hendek kazmaya karar verdi. Hendek Mescid-i Nebevî’nin batısında yer alan Sel Dağını arkadan çevreledi ve Uhud Dağına kadar uzandı. Yaklaşık 5,5 km uzunluğundaki hendeğin genişliği 9 metre, derinliği ise 4,5 metre kadardı. Düşman ordusu 10 bin kişi civarındayken, Müslümanlar 3 bin kadardı. Bu rakama rağmen Müşrikler hendeği aşamadı. Ayrıca yiyeceklerin tükenmesi, şiddetli soğukların daha da artması ve haram ayların girmesi müşriklerin sabrını tüketti. Savaşta altı Sahabe şehit oldu, sekiz müşrik öldürüldü.

Savaş sırasında Resulullahın (a.s.m.) mu’cizesi olarak bir avuç ekmekle bin kişi doydu, bir avuç toprağı düşmana atmasıyla düşman darmadağın oldu, mübarek parmaklarından bin kişiye yetecek kadar su aktı ve Hz. Ali ibni Hakem’in (r.a.) kırılan ayağı, mübarek elinin meshiyle hemen şifa buldu.

Bu savaştan sonra Hz. Peygamberin (a.s.m.) savaş taktiği değişti. Müslümanlara karşı savaş hazırlığı içinde olan düşman kuvvetlerine karşı, onlardan daha erken davranıp hücum etmeye karar verildi.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...