GAZVE-İ MÛTE / MUTE SAVAŞI

Mûte, Arap Yarımadasının kuzeyinde, Şam bölgesinde, Belka yakınlarında bir yerdir. Savaş bu alanda gerçekleştiği için adını buradan alır. Bu savaş Müslümanlarla Rumlar arasında yapılan ilk savaştır.

Hicretin 8. yılında Hz. Muhammed (a.s.m.) Gassanîler’e İslâma davet mektubu yazdı. Ancak Gassanîler, Hz. Muhammed (a.s.m.)’in davet mektubunu taşıyan Sahabeyi şehit ettiler. Bu da savaşın çıkmasına sebep oldu. Hz. Peygamber (a.s.m.) hemen bir ordu hazırladı ve ordunun kumandanlarını belirledi. Önce Zeyd bin Hârise komuta edecekti. Şayet bu Sahabe şehid düşerse yerine Cafer bin Ebi Tâlib, o da şehid düşerse Abdullah bin Revâha geçecekti. Herşeyden önce düşman İslâma davet edilecekti. Kabul etmez ve cizyeye de razı olmazsa düşmanla o zaman savaşılacaktı. Hz. Peygamber (a.s.m.) orduyu Seniyyetü’l-Veda’ya kadar yürüyüp uğurladı.

629 yılında 3.000 kişilik İslâm ordusu, 100.000 kişilik Bizans, Gassanî ve Arap müşriklerinden oluşan orduyla Mûte’de karşılaştı.

Savaş başladığında tayin edilen kumandanlar sırasıyla şehid oldu. Önce Zeyd bin Hârise, sonra Câfer bin Ebî Tâlib, en son da Abdullah bin Revâha. Bu sırada askerde genel bir çöküntü başlamak üzereydi. Askerin isteği üzerine Hâlid bin Velid ordunun başına geçti. Sağ kanatta bulunan Müslüman askerleri sol kanada, sol kanattakileri sağ kanada, arkadakileri öne ve öndekileri arkaya alarak yerlerinde değişiklik yaptı. Böylece düşmana yeni destek kuvvetleri geliyormuş izlenimini vermek istiyordu. Bir yandan da İslâm ordusunu kesin hezimete uğramaktan ve bütünüyle kılıçtan geçirilmekten korumak için yavaş yavaş geriye çekiliyordu. Bu şekilde Medîne’ye sağ salim geri gelindi.

Bu savaş sırasında Müslümanlardan on iki kişi şehit olmuştur.

Yükleniyor...