GEREDE

Karadeniz Bölgesinin batı kesiminde, Bolu iline bağlı ilçedir. Yüzölçümü 1956 km2 olan Gerede ilçesi Bolu ilinin doğu kesiminde dağlık yörede yer alır. Kentin kuzeyinde bulunan Arkut Dağının 1.250-1.500 m yükseklik kuşağında ise yaylalar bulunmaktadır. İlçenin en önemli akarsuyu Köroğlu Dağlarının kuzey yamaçlarından doğan ve Filyos Çayının başlangıç kolunu oluşturan Gerede Çayıdır.

İlçenin en önemli ekonomik etkinliği tarımdır. Gerede Ovasının büyük bölümünde ekilen buğday ilçenin temel ürünüdür. Öteki önemli tarla ürünleri patates ve arpadır. Ayrıca elma ve armut yetiştirilir. Ormancılık ve hayvancılık ilçe tarımında önemli yer tutar.

M.S. 384-385 yıllarında Roma İmparatoru Birinci Theodosius Gerede’de Honorias Eyaletini kurdu ve önemli kentlerden biri oldu. On birinci yüzyıl sonlarında Anadolu’ya gelen Türklerin yoğun biçimde yerleştiği yörelerden biri olan Gerede, Haçlı Seferlerinin ardından yine Bizans yönetimine girdi. Birinci Alaeddin Keykubad döneminde Anadolu Selçuklu Devletinin eyaletlerinden biriydi. Bir süre İlhanların yönetiminde kaldıktan sonra, 1363’te Osmanlı topraklarına katıldı. Cumhuriyet’le birlikte ilçe yapılarak Bolu iline bağlandı.

Gerede, tarihî yapılar açısından zengindir. Başlıca tarihî yapılar; Keçi Kalesi, Aşağı Hamam, Aşağı Tekke Türbesi, Yukarı Tekke Camii, Kiliseli Hanı.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...