H

*HABS


(Hapis) kelimesine bakiniz.

*HAC


319- Hac:
* 16. Söz’ün 4. Sua’inda sh: 199
* 11. Sua 8. Mes’elenin sonu sh: 233
* Sünuhat Tuluat Isarat sh: 52-54

*HADIS


(Tevatür) kelimesine ve 571. sira numarasina da bakiniz.
320- Hadis rivayeti:

-60-

* 19. Mektub 10. Isaret sh: 132 p.1, 2
321- Hadis-i mütesabih:
* Sualar sh: 331 son p. ve (Mecâz) kelimesine de bakiniz.
322- Usul-ü hadis ile alâkali yerler:
* 19. Mektub 4. Nükteli Isaret 1, 2, 3, 4, 5. Esaslar sh: 92 ilâ 96 ve 7. Nükteli Isaret
sh: 112 ve sh: 120 ve sh: 132 sual ve cevab ve 14.Isaret son üç p. sh: 151 ve sh:351 p.2
* Sualar sh: 420’de “76. hata” ve 5. Sua’nin mukaddimesi sh: 578
322/1- Hadis ve Kur’anda tasdiki zaruri olan hükümler:
* Bak: Sira no. 615


*HAFIZ


323- Hafîziyyet hakikati:
* 10. Söz 7. Hakikat sh: 77 ve Bak: 347, 351. sira no.lar
324- Hâfizlik veya Risale-i Nur hizmetini Tercih:
* Kastamonu L. sh: 73 p. 2 ve Bak: Sira no. 603

*HAKEM


325- Hakem ismine dair:
* 30. Lem’a 3. Nükte sh: 311

*HALIFE


(Hilafet) kelimesine bakiniz.

*HALK


(Evvel-i Hilkat) (Icad) kelimelerine bakiniz.

*HAMD


(Rizik) (Sükür) kelimelerine de bakiniz.
326- Hamd:

-61-

*20. Mektub 2. Makam 5. Kelime sh: 236
* Mesnevî sh: 122 son I’lem
327- Hamd ve hamdin en meshur mânasi:
* Isarat-ül I’caz sh: 16 p.son ve sh: 17
328- Elhamdülillâh hakkinda:
* 29. Mektub 5. Nükte sh: 392
* Sualar sh: 753’de 2. Bab
329- Rahmaniyet hakikati ve tecellisi:
* 7. Sua 2. Bab 2. Hakikat sh: 168
330- Elhamdülillah kelimesinin Cennet meyvesi olmasi:
* 32. Söz sonuna yakin 1. Isaret sh: 647
331- Medar-i hamd olan sifa, hidayet ve rizik gibi nimetlerin sükrüne baskalarin
müdahalesinin olamiyacagi:
* Sualar sh: 18’den 20 p. sona kadar


*HAMIYET


Hamiyet-i diniye ve mücahede ile alâkali yerler için:
(Galibiyet) (Hapis) (Vazife) kelimelerine ve 140, 342, 680, 704, 754, 776, 787, 789, 845, 880, 892, 893, 896, 919, 1179. sira numaralarina da bakiniz.
331/1- Hamiyet-i diniye ve mücahede ile alâkali yerler:
* Münazarat sh: 52’den 55 p. 1’e kadar
* Konferans sh: 43 p.3’den 45 p. 2’ye kadar
* Hutbe-i Samiye sh: 64 ilâ 74

*HAPIS


(Musibet) (Tecavüz) kelimelerine de bakiniz.
332- Hapsin faidesi:
* 26. Lem’a 16. Rica’nin sonu sh: 266
* Sualar sh: 293’de mektub ve sh: 490 ve sh: 503’de ilk mektub
332/1- Hapishane, en menfaatli ve en nurlu bir medresedir:

-62-

* Osm. Lem’alar 28. Lem’a sh:672 p. 1
332/2- Hapishanede irsad:
* Bak: Sira no. 309
333- Hapse girmenin beserî ve kaderî iki sebebi:
* Sualar sh: 300 mektub.
334- Hapis imtihani ve sebat etmek:
* Sualar sh: 305 p. son ve sh: 309 p. son
335- Hapisde lisan-i hal ile ders:
* Sualar sh: 306 mektub
336- Hapis musibetine karsi verilen tesellilerle alâkali yerler:
* Sualar sh: 312 p. 1, 2 ve sh: 313 p. 3, 4 ve sh: 315 ve sh: 336 ve sh: 531 son mektub
337- Kelepçeli olarak mahkemeye sevk edilmek:
* Sualar sh: 321 son mektub

*HARAM(Zaruret) kelimesine bakiniz.

*HARB


(Cihad) (Cihan Harbi) (Uhud) kelimelerine bakiniz.
337/1- Harbleri merak etmemek:
* Bak: Sira no. 984

*HAREKET


(Faaliyet) kelimesine ve sira no. 260’a bakiniz.

*HASBIYE


338- Hasbiye Risalesi:
* 4. Sua sh: 60 ve devami
* 26. Lem’a 14. Rica sh: 253
338/1- Hasbünallahü ve ni’mel-vekil âyetinin tefsiri:
* Mesnevî (Badilli) sh: 282 son I’lem

-63-

*HASED


(Kiskançlik) kelimesine de bakiniz.
339- Hased ve çaresi:
* 22. Mektub 4. Vecih 4. Düstur sh: 266 ve Bak: Sira no. 222


*HASTALIK


(Eyyüb “A.S”) (Ilâç) (Müsibet) kelimelerine ve sira no. 191’e de bakiniz.
340- Hastaliktan sifa bulmaya ait mu’cizeler:
* 19. Mektub 13. Isaret sh:138
341- Hastalar Risalesi:
* 25. Lem’a sh:205
342- Hastalikta doktor ve ilâçlarla mesgul olmamak:
* Emirdag L. Sh: 243 p. 6, 7
342/1- Hastaligin Risale-i Nur’un hakikatlarini bilfiil ve bittecrübe ders almaga sebeb olmasi:
* Emirdag L. II sh: 149 p. 1
342/2- Hastaligin Gafleti izalesi:
* Bak: Sira no. 307

*HASIR


(Acb-üz Zeneb) (Cennet) (Kiyamet) kelimelerine de bakiniz.
343- Hasir bahsi:
* 10. Söz sh: 48 ve 25. Söz 1. Sule 2. Sua 5. Lem’a 3. Isik sh: 400 ve 25. Söz 2. Sule 2. Nur 8. Meziyet-i Cezalet sh: 424 ve 25. Söz 2. Sule 3. Nur’da sh: 432 ve 32. Söz 2. Mevkif 2. Maksad’in hâtimesinde sh: 614
* Mesnevî Lâsiyyemalar sh: 38’den 49’a kadar ve Zeyl-ül Hubab’da sh: 108 ilk I’lem ve Su’le’de sh: 240 son I’lem
* Isarât-ül I’caz sh: 52 p. son’dan 59 p. 1’e kadar
* 11. Sua 7. Mes’ele sh: 209 ve 9. Sua 2. Nokta sh: 184

-64-

* Muhakemat sh: 153’de 3. Maksad
344- Hasrin aklî ve naklî olmasi hususu:
* 10. Söz Hâtime’sinin sonu sh:93
345- Hasir akidesinin hayat-i içtimaî için lüzumu:
* 10. Söz Zeylin mukaddimesi 1. Nokta sh: 96
* 11. Sua 8. Mes’elenin hülâsasi sh: 222 ve 9. Sua sh: 182
346- Hasr-i âzamin bir anda olmasi:
* 10. Söz Zeylin 3. Parçasi sh: 112
347- Hasirde defter-i a’malin nesri:
* Sözler sh: 116 p. 2
348- Hasirden Cennet’e gitmek:
* 3. Mektub sh: 17 p. 1, 2
349- Hasir meydani nerededir?
* 10. Mektub sh: 37’de “2. Sual” ve Bak: Sira no. 128, 352
350- Hasir meydaninda cem’ ve telebbüs ve görüsmek nasil olacak? Ve ehl-i Cennet ve Cehennem’in libaslari mes’elesi:
* 28. Mektub 8. Mes’ele 4. Nükte sh: 383 ve (Elbise) kelimesine de bakiniz.
351- Hafîziyyetin tecellisiyle hasirde her amelin muhasebesi görülecek:
* 17. Lem’a 15. Nota 1. Mes’ele sh: 137
352- Hasir meydani ve Cennet’te dünya maceralari:
* 24. Mektub 2. Makam 2. Mebhas 3. Isaret sh: 293
353- Hasir, Cennet, Cehennem:
* Isarat-ül I’caz sh: 139’dan 154’e kadar.
354- Hasrin cismaniyeti:
(Cismaniyet) kelimesine bakiniz.
355- Hasrin isbati mes’elesi:
* Kastamonu L. Sh: 210 mektub
356- Ahiretin ahvâli, bu âlemin mikyasiyle ölçülmez:

-65-

* Muhakemat sh: 65’te Tenbih
357- Ahirette daire-i itikad daire-i esbaba galebe edecektir:
* Isarât-ül I’caz sh: 20 p. 1


*HAYA


(Ahlâk) (Elbise) kelimelerine de bakiniz.
358- Nazar-i Ilahîye karsi edeb ve hayâ mes’elesiyle alâkalidir:
* 18. Söz 2. Nokta’dan 3. Nokta’ya kadar sh:232
* 11. Lem’a 7. Nükte sh:54

*HAYAT


(Insan) kelimesine de bakiniz.
359- Hayat, alti erkân-i imaniyeyi isbat eder:
* 10. Söz Zeylin 2. Parçasi sh:106
* 30. Lem’a 5. Nükte sh:329’dan 339’a kadar
360- Hayat sifatinin vasiflari:
* 29. Söz 1. Maksad 1. Esas sh:506
361- Hayatin gayesi ve mahiyeti hakkinda dokuz emir:
* 11. Söz’ün sonu sh: 127 p.4’den sonuna kadar
* 4. Sua 5. Mertebe-i Hasbiye sh:71 ve (Gaye) kelimesine ve Sira no. 361’e de bakiniz.
362- Hayat mertebesi bestir:
? 1. Mektub 1. Sual sh:5
363- Hayat sifatinin ism-i âzam olmasi:
* 7. Sua 2. Hakikat sh:147
364- Hayat nimetinin kiymeti ve mahiyeti:
* Isarat-ül I’caz sh:178’de 2. Mes’ele
* Mesnevî sh: 13 p.3.


*HAYAT-I IÇTIMAIYE


(Cemiyet) kelimesine bakiniz.

-66-

*HAYVAN


(Bülbül) (Deve) (Kedi) (Kus) kelimelerine bakiniz.
365- Hayvan cinsinde tazahür eden mu’cizeler:
* 19. Mektub 15. Isaret 1. Sube sh:152
365/1- Hayvanla isan farki:
* Bak: Sira no. 505
366- Hayvanlara gelen müsibette adalet:
* Mesnevî Katre’de Nokta sh: 74
367- Bazi hayvanlarin cesetleriyle baki kalacaklari:
* 3. Sua sh: 55 p.2
367/1- Sekiz mübarek hayvanin, hazine-i rahmetten indirilmesi:
* Osm. Lem’alar 28. Lem’a 669-671
367/2- Âkil-ül lahm hayvanlarin helâl riziklari, vefat etmis hayvanlarin etleridir:
* Osm. Lem’alar 28. Lem’a sh:655
367/3- Sinekler, göze görünmeyen hastalik mikroplarini ve madde-i semmiyelerini temizlemekle vazifelidirler:
* Osm. Lem’alar 28. Lem’a sh:655
367/4- Sineklerin ve böceklerin muzir olanlarinin zararlarini def’ için mücadele olabilir:
* Osm. Lem’alar 28. Lem’a sh:656
367/5- Hayvanatin âhiretteki durumlari:
* Mesnevî (Badilli) sh:538 ilk I’lem
367/6- Hayvanat-i sagîrenin kesretindeki hikmet:
* Mesnevî (Badilli) sh:340
367/7- Hayvanat-i vahsiyenin digerlerini itlâf etmesi:
* Mesnevî (Badilli) sh: 572 I’lemin sonu
367/8- Hayvanat-i itlâf etmemek:
* Mesnevî (Badilli) sh: 395 p.2

-67-


*HEDIYE


(Ihlas) (Tama’) Zekât) kelimelerine ve 890, 1140, 1148, 1158, 1170, 1245 sira no.larina da bakiniz.
368- Hediyenin alinmamasi ve istigna:
* 2. Mektub sh:13
* Kastamonu L. sh:100 p.son
* Barla L. sh:121’de mektub
* Emirdag L. sh:55 p. 3 ve 231’de mektub ve 234’te son mektub

*HIRISTIYAN


(Avrupa) (Inkâr) (Isa A.S.) kelimelerine de bakiniz.
369- Hiristiyanlardan mazlumlarin mükâfatlari:
* Kastamonu L. sh:111 mektub ve 75’te mektub.
370- Kâfirlerin çocuklarinin haklari:
* Emirdag L. sh:39 p.2
371- Komünizm entrikalarina karsi, Hiristiyan ruhanilerine ikaz:
* Emirdag L. sh:159 son p.
372- Gayr-i müslimlerle musavat ve hürriyetleri ve onlara muhabbet
ve kâfir dememek ve askerlikleri ve vali olmalari gibi suallere cevablar:
* Münazarat sh:24 ilâ 34
373- Hiristiyanlik ve Islâmiyet mukayesesi:
* 26. Mektub 3. Mebhas 5. Mes’ele sh:324 ve 29. Mektub sh:435 p.1’den
438 p. 4’de kadar
374- Avrupa medeniyetinin tenkidi:
* 17. Lem’a 5. Nota sh:115
* Nurun Ilk Kapisi 11. Ders sh: 84
375- Ehl-i kitab Hiristiyan kalmakla, Islam esaslarini kabul etmesi:
* Isarat-ül I’caz sh:50 p. 2, 3

*HIRS(Hissiyat) (Sükür) kelimelerine de bakiniz.

-68-

376- Hirs sebeb-i hasarettir:
* 22. Mektub 2. Mebhas sh:271 ve 23. Mektub 4. Sual sh:280
377- Hirs; kanaatsizlik, haybet ve hasaret ve ihlassizlik olarak üç neticeyi verir:
* 19. Lem’a 7. Nükte sh:144
* 22. Mektub 2. Mebhas sh:271
378- Hirsin müsbet mecrasi:
* 9. Mektub sh:33 p.4

*HIZIR (A.S.)


379- Hizir (A.S.) hayatta midir?
* 1. Mektub 1. Sual sh:5
380- Makam-i Hizir:
* 29. Mektub 9. Kisim 4. Telvih sh:447

*HIÇLIK


(Adem) kelimesine bakiniz.

*HIDAYET


(Dalalet) (Iman) kelimelerine de bakiniz.
380/1- Hidayet:
* Isarat-ül I’caz sh:22 ve Bak: Sira no. 281, 331, 946

*HIKMET


(Abes) (Faaliyet) (Felsefe) (Gaye) kelimelerine bakiniz.

*HILAFET(Sahabe) kelimesine de bakiniz.
381- Hilafetten sonra ceberutun olacagi:
* 19. Mektub 5. Nükteli Isaret’te sh:102 p.son
* Sualar sh:431 p. 3
382- Hulefa-i Erbaanin evsaf-i mümeyyizeleri:
* 7. Lem’a “Besincisi” sh:30 ve 34’te 2. Nükte ve sh: 35’te “Tetimmeye Ikinci Bir
Izah”

-69-

* Sualar sh:616 p. son
383- Ehl-i Sünnet ve Sia beynindeki mesail-i imamet hakkinda:
* 4. Lem’a 4. Nükte sh: 22

*HILKAT


(Evvel-i Hilkat) kelimesine bakiniz.

*HISSIYAT(Enaniyet) (Hirs) (Insan) (Kalb) kelimelerine de bakiniz.
384- Hissiyat-i muhtelifeyi mecralarina tevcih etmek :
* 9. Mektub sh:33 “Salisen” ve Bak: Sira no. 198
385- Hiss-i kabl-el vuku’:
* 28. Mektub 1. Risale sh: 348 “Besincisi”
386- Latifelerin zikirden tefeyyüzleri:
* Mesnevî sh: 87 son p. ve 88
387- Ebedîlikten baska seye razi olmayan latife:
* 17. Lem’a 1. Nota sh: 113 ve Bak: Sira no: 479
388- Insandaki latifelerin garib halleri:
17. Lem’a 14. Nota 3. Remiz sh: 136

*HIZB


(Cemiyet) kelimesine de bakiniz.
388/1- Hizbullah:
* Bak: Sira no 140
388/2- Hizbullahin hizbusseytana maglubiyetinin hikmeti:
* Bak: Sira no. 281
388/3- Hizb-i Kur’aniyeye itiraza cevab:
* Bak: Sira no. 716

*HIZMET


* Bak: (Vazife) kelimesi ve sira no: 603, 661, 903

-70-


*HOCA


389- Bazi hocalarin Risale-i Nur’a sarilmamalarinin esbabi:
* Emirdag L. sh: 164’te mektub ve 213 son p.da mektub ve Bak: Sira no. 222
389/1- Hocalari aleyhte tahrik plâni:
* Bak: Sira no. 780
390- Hocalarin vaaz sekli:
* Bak: (Vaaz)
391- Hoca Vehbi Efendi:
* Emirdag L. sh: 129 p. son
* Kastamonu L. sh: 254 p. son
391/1- Hocalari tenkid etmemek:
* Bak: Sira no. 715

*HRISTIYAN


(Hiristiyan) kelimesine bakiniz.

*HUBB-U CAH


(Enaniyet) kelimesine de bakiniz.
392- Hubb-u cah damarindan aldanmak tehlikesi:
* 29. Mektub 6. kisim 1. Desise sh: 412
393- Hubb-u cah hissini hayra tevcih etmek:
* 29. Mektub 6. Kisim sh: 413 p. 2 v.d.

*HUDEYBIYE SULHU


(Uhud) kelimesine bakiniz.

*HUDÛS


(Evvel-i Hilkat) kelimesine de bakiniz.
394- Hudûs ve imkân penceresi:
* 33. Söz 30. Pencere sh: 683
* 7. Sua 18. Mertebe 1. Hakikat sh: 140 ve Bak: Sira no. 464

-71-


*HUKUK


(Adalet) kelimesine bakiniz.

*HUTBE


(Cum’a) kelimesine bakiniz.

*HÜCUMAT-I SITTE


395- Hücumat-i Sitte:
* 29. Mektub 6. Risale sh: 412

*HÜRRIYET


(Adalet) (Asayis) kelimelerine ve 372, 1157. Sira no.larina da bakiniz.
396- “Hürriyete Hitab” baslikli yazi:
* Tarihçe-i Hayat sh: 55
397- Maddi ve manevi tekâmülün hürriyetle olabilecegi:
* Iki Mekteb-i Musibet S. sh: 67 v.d.
398- Hürriyet:
* Münazarat sh: 13 p.2’den sh: 23’e kadar
* Hutbe-i Samiye sh:97’de 6. Vehim
399- Asayise ilismeyenin hürriyet hakki:
* Sualar sh: 350 son p. ve 358’de 2. Esas ve 375’te hâsiye
Ayni mevzuyla alâkali yerler:
* Sualar sh:386 son p. ve 394 p.3 ve sh: 445
* Kastamonu L. sh:265 son p.
* Emirdag L. II. sh: 157’de “Birincisi”

* Tarihçe-i Hayat sh: 230 son p. ve 651 Üstadin Istanbul Mahkemesi Müdafaasinda
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...