Block title
Block content

HABEŞ

 
Bugünkü adı Etiyopya olan Habeşistan, Afrika’nın doğusunda yer alan bir ülkedir. Ülkenin şimdiki başkenti Addis Ababa’dır. Yüz ölçümü 1.133.882 km2’dir. 1993 tahminlerine göre ülkenin nüfusu 52.078.000’dir. İngilizce ve resmî dil olarak Amharik dili kullanılmaktadır. Ülkede Ortodoks Hıristiyanları ve Müslümanlar yaşamaktadır. Dünyanın en eski yerleşim bölgelerinden biri olan ülke, bir çok kavme ve ırka ev sahipliği yapmıştır. Bunların büyük çoğunluğunu ve hattâ ülkenin çekirdeğini Arabistan’dan gelen göçmenler oluşturmuştur.

İlk zamanlar putperest, 4. yüzyılda Hıristiyan olan Habeşliler 7. yüzyılın başlarında İslâmiyetle tanıştı. İslâm kaynaklarında bu ülkeyle bağlantılı olarak iki isim öne çıkar. İlki, 571 tarihinde gerçekleşen ve “Fil Vak’ası” olarak da bilinen, Yemen’i ele geçirerek bağımsızlığını ilân eden kumandan Ebrehe (bk. Ebrehe maddesi) ve (bk. Fil Vak'ası maddesi), diğeri de sonradan Müslüman olan Necaşi Ashame’dir (bk. Necâşî maddesi).

Hz. Peygamber (a.s.m.) İslâmı tebliğe başladıktan kısa bir süre sonra müşriklerin zulümleri dayanılmaz bir hâl almıştı. Resulullah da (a.s.m.) Müslümanlara, adaletiyle meşhur Necaşi Ashame hükümdarlığındaki Habeşistan’a göç etmelerini tavsiye etti. Hükümdarın İlahî bir dine mensup olması da hicret için önemli bir diğer husustu. Habeşistan’da Müslümanlar çok iyi karşılandı. Her ne kadar müşrikler Müslümanların iade edilmesi için ısrar etseler de Ashame bunu reddetti. Daha sonra uygulanan baskılar kalkınca Müslümanlar kendi istekleriyle Mekke’ye ve Medîne’ye döndüler.

Günümüzde Etiyopyalı Müslümanlar, Hıristiyanların baskılı misyoner faaliyetlerine maruzdurlar. Fakat buna rağmen Etiyopya’da hâlen nüfusun yarısını Müslüman halk oluşturmaktadır.
Paylaş
Yükleniyor...