Block title
Block content

HALİD İBNİ SİNAN

 
Gatafân kabilesinin büyük kollarından birini teşkil eden ve cengâverlikleriyle meşhur olan Benî Abs kabilesine mensup olduğu nakledilir. Yaşadığı dönem kesin olarak bilinmemektedir. Bazı rivayetlerde milâttan önce, bazılarında milâdî 4. yüzyılda veya Kisrâ Enûşirvan (Nûşirevan) döneminde (531-579) yaşadığı söylenmektedir.

Bir rivayete göre Resul-i Ekrem (a.s.m.) Medine’de kendisini ziyaret eden Abs Kabilesi heyetine Hâlid ibni Sinan’ı sormuş ve onun hakkında, “Hâlid kavminin kaybettiği bir nebîdir” demiştir. İbn Abbas’a atfedilen bu haber sahih hadis kitaplarında yer almamaktadır.

Onun hakkındaki bazı rivayetlere dayanan kaynaklar, Hâlid bin Sinan’ın Hz. Peygamberden (a.s.m.) veya Hz. İsâ’dan önce Araplara gönderilmiş bir peygamber olduğunu kabul eder.

Kabul edilen başka bir görüş ise, Hâlid bin Sinan’ın Cahiliye Devrinde yaşamış Kus bin Sâide, Ümeyye bin Ebü’s-Salt, Varaka bin Nevfel gibi tevhid inancına bağlı (Hanîf) sâlih bir kişi olabileceği görüşünü benimsemişlerdir.
Paylaş
Yükleniyor...