HALİLİYE MESLEĞİ

Hz. İbrahim’e (as.) Halilullah denir. Bu unvan, “Allah İbrahimi halil (dost) edindi” ayetine dayanır. (Nisa, 125)

Hz. İbrahim, Cenab-ı Hakkın cemalî isimlerine mazhar olduğundan yumuşak huylu ve son derece merhametli idi. Onun bu durumunu, putlara tapanlara beddua etmeyip onları Allahın Ğafur ve Rahim isimlerine havale etmesinde görebiliriz.

Nur talebeleri “muhabbet fedaileri” olduğundan onların meslek ve meşrebi Hz. İbrahim’e daha yakındır. Bundan dolayı mesleğimiz Haliliye dir.

Bedir savaşında esir alınan müşriklere ne muamele edileceği konuşulurken, Hz. Ebu Bekir, fidye karşılığında serbest bırakılmalarını, Hz. Ömer ise, öldürülmelerini teklif eder. Peygamber Efendimiz (asm), Hz. Ebu Bekir’i Hz. İbrahim ve Hz. İsa’ya; Hz. Ömer’i de, Hz. Nuh ve Hz. Musa’ya benzetir.

Hz. İbrahim, Cenab-ı Hakk’a şöyle yalvarmıştır. “Ya Rabbi, kim bana tâbî olursa, bendendir. Kim de bana karşı gelirse, şüphesiz Sen Gafur’sun, Rahim’sin” (İbrahim,36)

Hz.İsa, ümmetinden olup da, zamanla tevhidi bırakıp teslise sapanlar hakkında şöyle der:
“Ya Rabbi, onlara azab edersen, şüphesiz onlar Senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, şüphesiz Sen Aziz’sin, Hakim’sin” (Maide, 118).

Görüldüğü gibi, cemalî tecelliye mazhar bu iki peygamber, ümmetlerinden haddi aşan kimselere beddua etmemişlerdir.

Celâlî tecelliye mazhar olan Hz. Nuh ve Hz. Musa’nın (as) duaları ise, farklıdır. Hz. Nuh, hakkı kabulden kaçan kavmi hakkında yaptığı duada şöyle der:
“Ya Rabbi, yeryüzünde dolaşan bir tek kâfir bile bırakma.” (Nuh, 26).

Hz. Musa ise, şöyle yalvarır:
“Ya Rabbi, onların mallarını mahvet, kalblerini sık. Onlar, can yakıcı azabı görmedikçe iman etmeyecekler” (Yunus, 88).

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...