Block title
Block content

HAMMAD İBNİ SELEME

 
709 yılında doğdu. İpekçi ve kumaşçı lâkaplarıyla anılmıştır. Kaynaklarda baş örtüsü ticareti yaptığı zikredilir.

Hammâd tahsil hayatında pek çok tâbiînden faydalanmıştır. Bazı kaynakların “Basra Müftüsü” diye nitelendirdiği Hammâd bin Seleme, nahiv ve fıkıh tahsiline de önem vermiş, ayrıca vaaz ve irşad hizmetinde de bulunmuştur.

İbadete, hayır yapmaya ve Kur’ân okumaya düşkünlüğü, sünnete bağlılığı, bid’atçılara muhalefeti ve düzenli bir hayat yaşaması ile tanınan Hammâd bin Seleme devlet adamlarına karşı müstağni davranır, onların davetlerine icâbet etmez ve bunu başkalarına da öğütlerdi. Hammâd hadis rivayetine başlamadan önce Kur’ân-ı Kerimi açarak yüz âyet kadar okurdu. Ders verdiği kimselerden hediye bile kabul etmez, Allah rızası gözetilmeksizin hadis öğrenmenin kendini aldatmak olduğunu söylerdi. Hammâd bin Seleme, 784 tarihinde Basra’daki mescidde namaz kılarken vefat etti.
Paylaş
Yükleniyor...