HAMZA (R.A.)

570 yılında Mekke’de doğdu. Resul-i Ekremin (a.s.m) amcasıdır. Hz. Muhammmed’in (a.s.m.) peygamberliğinin altıncı senesinde Müslüman oldu.

Bir gün Peygamber Efendimiz Sâfâ Tepesi civarında bulunurken, Ebu Cehil ve taraftarları ona hakaret dolu sözler söylediler, mübârek başına toprak saçmaya ve üzerine pislik atmaya başladılar. Resul-i Ekrem (a.s.m.) karşılık vermedi ve kalkıp evine gitti. Abdullah bin Cüd’an’ın azadlı cariyesinden olayı öğrenen Hz. Hamza, doğruca Ebu Cehil ve arkadaşlarının bulunduğu Kureyş toplantısına gitti. Ebu Cehil’i görür görmez elindeki yayı onun kafasına vurdu. “Gücün yetiyorsa, ona yaptıklarını bana da yap da görelim” diyerek Ebu Cehil’i tehdit etti. Müslüman olduğunu ilân ederek oradan ayrıldı.

Hz. Hamza (r.a.) Müslüman olduğunda Resul-i Ekrem (a.s.m.) onu Hz. Zeyd bin Hârise (r.a.) ile kardeş yaptı. Hz. Hamza (r.a.) gazâya çıktığında neyi varsa Hz. Zeyd’e (r.a.) vasiyet ederdi.

Hz. Hamza (r.a.), Bedir Savaşı’nın önde gelen kahramanlarındandı. Bu savaşta Ebû Süfyan bin Harb’in karısı Hind’in babası Utbe bin Rebîa’nın öldürülmesine yardımcı oldu. Ayrıca, Kureyş’in bazı ileri gelenlerini öldürdü. Bundan dolayı özellikle Hz. Hamza’dan (r.a.) intikam almaya çalışan müşrikler, Habeş asıllı bir köle olan Vahşî bin Harb’e Uhud Savaşında Hz. Hamza’yı (r.a.) öldürdüğü takdirde âzat edileceğine dair söz verdiler. Uhud Savaşı esnasında 31 kişiyi öldüren Hz. Hamza (r.a.), bu savaşta Vahşî tarafından şehid edildi. Bu sırada Hz. Hamza (r.a.) 59 yaşındaydı.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...