Block title
Block content

HÂRİS İBNİ HİŞÂM (R.A.)

 
Haris ibni Hişâm, Ebû Cehil’in kardeşi ve Hâlid ibni Velid’in (r.a.) amcasının oğludur. Bedir Savaşına kâfir olarak katıldı. Uhud’da müşriklerin safında yer aldıysa da fetih sırasında Müslüman oldu, daha sonra Huneyn Savaşına katıldı.

Hz. Ebû Bekir’in halifeliği döneminde Suriye’de Bizans’a karşı yapılan sefere katıldı. Bu savaşta bütün mal varlığını savaş için hibe etti. Cihad için Şam’a gitti ve dönmedi. Hicrî 18. yılda Tâun’da ölünceye kadar cihadı terketmedi.
Paylaş
Yükleniyor...