Block title
Block content

HASAN-I BASRÎ

 
İslâmda kitap ve sünnete dayalı Ehl-i Sünnet anlayışını ilk sistemleştiren zâhid-sûfî bir zât olarak tanınır. Pek çok tarikatın silsilesinde yer alması ve ilk tasavvufî düşüncenin sahibi olması dolayısıyla tasavvuf tarihinde bir mektep olarak değerlendirilmiştir. Bu tasavvufî mektebe Basra Mektebi adı verilir.

Miladî 642–728 yılları arasında Basra’da yaşadı. Peygamber Efendimizin (a.s.m.) hanımlarından Ümmü Seleme’nin himâyesinde yetişti. Hadis, fıkıh, kelâm ve tasavvuf sahasında üstad olan Hasan-ı Basrî aynı zamanda iyi bir hatipti. Tanıyanların “daima gözü yaşlı” diye tarif ettikleri Hasan-ı Basrî, dünya makamlarına değer vermeyen ve dünyaya sırt çeviren bir zâhiddi. Kaynaklar onun, Cehennemin sadece kendisi için yaratılmışçasına Cehennemden korktuğunu kaydeder. Hasan-ı Basrî’nin temsil ettiği tasavvufî ekolün temel özelliği, insanı imana kavuşturan tefekkür, nefsi günahlardan arındırma ve kalbi tasfiye suretiyle insanı Allah’ın rızasına kavuşturan “havf ile recâ” denilen korku ile ümittir.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1535 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...