Block title
Block content

HÂTIB İBNİ EBÎ BELTEA (R.A.)

 
Sahabîlerdendir. Hicretten önce Müslüman oldu. Bedir, Uhud, Hendek gibi savaşlarda bulundu ve büyük kahramanlıklar gösterdi. Hâtıb (r.a.) güzel konuşmasıyla öne çıkan bir Sahabî idi ve aynı zamanda iyi bir şâirdi. Bu özelliklerinden dolayı Peygamber Efendimiz (a.s.m.) onu Mısır hükümdarı Mukavkıs’a elçi olarak gönderdi. Halîfe Hz. Ebû Bekir (r.a.) döneminde de elçiliklerde bulundu. Hâtıb (r.a.) hicretin otuzuncu yılında Hz. Osman’ın (r.a.) hilâfeti döneminde vefat etti.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1422 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...