Block title
Block content

HERAKL (Herakleios)

 
575’te doğdu. Kartaca Valisi Heraklios’un oğludur, babasıyla aynı adı taşır. 610 yılında patrik tarafından Bizans İmparatoru olarak ilân edildi. Başarılı bir idare ortaya koyan Herakl askerî, ekonomik ve kültürel alanlarda birçok reformlar yaptı. Yaklaşık 850 yıllık İslâm-Bizans ilişkilerinin temeli Herakl döneminde atılmıştır.

İslâmiyetin ilk yıllarında devam etmekte olan Bizans-Sâsânî savaşları Müslümanlar tarafından ilgiyle takip edilmekteydi. Bu devirde Müslümanlar Ehl-i Kitap olan Bizanslıların, müşrikler ise ateşperest olan İranlıların (Sâsânî) tarafını tutuyorlardı. Bizanslıların Sâsânî orduları karşısında üstüste yenilgiye uğraması müşrikleri sevindirirken, Müslümanları üzüyordu. Bunun üzerine nâzil olan Rûm Sûresinin ilk âyetinde Bizanslıların galip gelecekleri ve Müslümanların bundan sevinç duyacakları belirtilmişti. Bir müddet sonra Herakl, Sâsânîleri yenilgiye uğratmış ve Müslümanlar buna çok sevinmişlerdi.

Mekkeliler ile imzalanan Hudeybiye Antlaşmasından sonra dönemin ileri gelen devlet başkanlarını İslâma davet amacıyla mektuplar gönderen Peygamber Efendimiz (a.s.m.), Dıhye Bin Halîfe vasıtasıyla dindar bir Hıristiyan olan Herakl’a da mektup göndermiştir. Dıhye’yi kabul eden imparator, Hz. Muhammed (a.s.m.) hakkında elde ettiği bilgilerin peygamberlik vasıflarına uygun olduğunu ifade etmiş ve ona güzel muamelelerde bulunarak hediyelerle uğurlamıştır.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2256 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...