Block title
Block content

HİCAZ

 
Arabistan yarımadasında Kızıldeniz’in doğu sahili boyunca uzanan ve Haremeyn (Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere) ile Mîkat yerlerini içine alan coğrafî bir bölgenin ismidir.

Müslüman coğrafyacıları genellikle Hicaz’ı yarımadanın önemli ve müstakil bir bölgesi olarak tanıtırlar. Bölgeye Hicaz adının ne zaman verildiği kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bu isme İslâm öncesi döneme ait rivayetlerde ve câhiliye dönemi şiirinde rastlanmaktadır. Sözlükte “İki şeyi birbirinden ayıran sınır, engel” anlamına gelen ismin iki bölgeyi birbirinden ayırdığı için verildiği hususunda ittifak edilmiştir. Bu iki bölgenin Tihâme (veya el-Gavr) ile Necid, Yemâme ile Aruz, Yemen ile Necid, Yemen ile Şam (Suriye) ve Necid ile Serât Dağları olduğu şeklinde farklı yorumlar yapılmıştır. Bölgenin, sık sık rastlanan ve tabiî bir engel oluşturan bazalt kayalıklar sebebiyle Hicaz adını aldığı da yorumlarda belirtilmişti.

Tebük ve Filistin’in de buraya dahil olduğunu söyleyenler bile vardır. Mekke’yi Hicaz’ın merkezi sayan coğrafyacıların yanında, burayı Tihâme’ye, Medine’nin ise yarısını Hicaz’a, yarısını Şam’a dahil edenler de bulunmaktadır.
Bazı âlimler yarımadanın tamamını Hicaz olarak kabul etmişlerse de, bu görüş pek itibar görmemiştir.

Hicaz toprakları coğrafî görünüş bakımından farklılık arzeder. Bölge içerisinde düz araziler, dağlar, alçak kısımlar, kayalıklar, vadiler ve çöller yanyana bulunmaktadır.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1585 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...