Block title
Block content

HİCAZ DAĞLARI

 
Suudi Arabistan’ın batısında yer alan bölgedir. Arabistan Yarımadasının dağlık Kızıldeniz kıyısı boyunca, kuzeyde Ürdün’e, güneyde Asir bölgesine doğru uzanır. Hicaz toprakları coğrafi görünüş bakımından farklılık arz eder. Bölge içerisinde düz araziler, dağlar, alçak kısımlar, vadiler ve çöller yan yana bulunmaktadır. Bölgenin önemli özellikleri arasında yüksek dağlara ev sahipliği yapması başta gelir. Burada yer alan ve tedricen yükselerek zaman zaman 2 bin metreye ulaşan Serât Sıradağları kuzeyde Şam (Suriye), güneyde Yemen içlerine kadar uzanır ve bir anlamda yarımadanın omurgasını meydana getirir. Ayrıca bölgedeki dağların bir kısmını da, İslâmın doğuşunu haber veren kaynaklarda isimlerine sık sık rastlanan Mekke ve Medine çevresindeki dağlar oluşturmaktadır. Bu dağlara Faran Dağları da denir. İslâmî kaynaklarda Faran, İbranîcesi Paran kelimesinin Arapçaya yerleşmiş şekli olarak belirtilir ve Mekke’nin veya Mekke dağlarının Tevrat’ta zikredilen ismi olarak gösterilir. Tevrat’taki, “Rab Sina’dan geldi, Seir’den (Filistin Dağları) doğdu, Paran Dağlarından parladı” ifadesi, İslâmî kaynaklarda Hz. Peygamberin (a.s.m.) geleceğinin müjdelenmesi olarak yorumlanmaktadır ve şu şekilde açıklanmaktadır:

“Rabbin Sina’dan gelmesi, Cenâb-ı Hakkın Hz. Mûsâ ile Sina’daki Tur Dağında konuşması ve ona Tevrat’ı indirmesi; Seir’den doğması, orada Hz. İsâ’ya İncil’i indirmesi, Paran (Faran) Dağlarında parlaması da Hz. Muhammed’e orada Kur’ân-ı Kerimi indirmesidir.” Bu şekilde, beklenen Âhirzaman Peygamberinin Hicaz bölgesinden çıkacağı Kutsal kitaplarda yer alırken, bu bilgilerden hareketle birçok kişi tarafından Faran Dağlarından çıkacağı müjdelenmiştir.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 3155 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...