Block title
Block content

HİLAFET-İ OSMANİYE

 
Halifeliğin Osmanlılara geçmesi Yavuz Sultan Selim döneminde oldu. Ordusuyla birlikte, hiçbir komutanın geçemediği Sina Çölünü 13 günde geçen Sultan Yavuz, 22 Ocak 1517 tarihinde, Ridaniye’de Mısır Ordusu ile karşılaştı ve yapılan savaşta büyük bir zafer kazanıldı. Bu zaferle birlikte Memlük Devleti tarihe karışırken, Mısır Memlüklerine bağlı Abbasi halifeliğine son verildi.

29 Ağustos 1517’de Hilafet, Abbasîlerden Osmanlılara geçti. Yavuz Sultan Selim, Ayasofya Camii’nde yapılan bir törenle, son Abbasî halifesi lll. Mütevekkil’den “Hâdim-i Haremeyn-i Şerifeyn”, yani “Mekke ve Medine’nin Hizmetkârı” ünvanını devraldı ve böylece bütün Müslümanların dinî ve siyasî lideri oldu. lll. Mütevekkil kürsüye çıkıp, Halifeliği Osmanlı Padişahı Sultan Selim Han’a devrettiğini açıkladı. Sırtındaki cübbeyi Yavuz’a elleriyle giydirdi. Bu gelişmeyle birlikte Osmanlı Padişahları halifeliğin kaldırıldığı 3 Mart 1924’e kadar “Halife” olarak anıldı.

İlk padişah Gazi Osman Beyden (1299), Yavuz Sultan Selim’e kadar (1517) gelen padişahlar, yalnız Osmanlıların padişahı idi. İlk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim’den (1517) Sultan Vahidüddîn’e kadar (1922) bütün padişahlar hem Osmanlıların hükümdarı, hem de bütün müslümanların halifesi oldu. 1 Kasım 1922 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kabul ettiği bir kanunla saltanat, 16 Mart 1920 tarihinden itibaren kaldırılınca, padişahlıkla halifelik birbirinden ayrıldı. Sultan Abdülazîz’in oğlu Abdülmecîd Efendi, Büyük Millet Meclisi tarafından halifeliğe seçildi. 3 Mart 1924 tarihinde halifelik kaldırılıncaya kadar bu makamda kaldı.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1970 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...