HOCA HASAN (HAFIZ HASAN)

Risale-i Nurdaki mektuplardan anlaşıldığına göre, Hoca Hasan, Kastamonu'nun Daday ilçesindendir.

Risale-i Nur’u tanıdıktan sonra çok önemli hizmetlerde bulunmuş, bu hizmetlerinden dolayı Üstad Bediüzzaman’ın büyük takdirlerini kazanmıştır. Hem iki çocuğuyla birlikte sürdürdüğü hizmetleri, hem de isminden dolayı Üstad onun hakkında güzel ifadeler kullanmıştır:

"Saniyen: Hoca Hasan'ın haddimden yüz derece ziyade bir hüsn-ü zanla yazdığı bir mektubundan bildim ki, aynen Denizli kahramanı merhum Hasan Feyzi sisteminde bir Nur nâşiri olacak. İnşaallah onun gibi Afyon'da dahi Hasan Feyzi'ler çıkacaklar. Afyon Denizli'den geri kalmayacak, zahmetimizi rahmete çevirecek." (14.Şua, s.530)

"Salisen: Dadaylı ehemmiyetli muallimlerden ve kıymetli Nur nâşirlerinden Hâfız Hasan'ın ve Nurcu iki mübarek mahdumlarının, Doktor Hakkı ve Hüsnü ve Araçlı Tahir'in ve Daday'daki Fuad gibi kıymetli kardeşlerimizin bayram tebriklerine mukabil, ruh u canımızla hem geçmiş bayramlarını, hem Nur hizmetinde sebatkârâne muvaffakiyetlerini tebrik ediyoruz..." (Emirdağ Lahikası-I,s.252)
Yükleniyor...