Block title
Block content

HORASAN

 
İran’ın kuzeydoğusunda yer alan bir eyalettir.

Horasan ismi eski Farsça’da hur (güneş) ve asan (gelen, doğan) kelimelerinden meydana gelmiştir ve “güneşin doğduğu yer, güneş ülkesi” anlamını taşır. İsim muhtemelen Sâsânîler zamanında ortaya çıkmış ve kısa zamanda yaygınlaşmıştır.

Horasan tarihte, İran’ın kuzeydoğusunda yer alan çok geniş bir coğrafî bölgenin adı idi. Günümüzde bölgenin toprakları üç parçaya ayrılmış olup Merv (Mari), Nesâ ve Serahs yöresi Türkmenistan, Belh ve Herat yöresi Afganistan, kalan kısmı da İran sınırları içinde bulunmaktadır.

Horasan bölgesi ve burada yer alan şehirlerle ilgili Hz. Peygamber’den (a.s.m.) bazı rivayetler varit olmuştur. Bu bölge o dönemde henüz ele geçirilmediğinden, umumiyetle küfür ve katı kalplilik diyarı, deccâlin çıkacağı yer gibi şekillerde tanımlanmış ve bölgeye yapılacak seferlere katılma teşvik edilmiştir. Hz. Ebû Bekir’den (r.a.) nakledilen bir hadiste Deccâlin şarkta, Horasan denilen yerde çıkacağı (Tirmizî, Fiten, 57) bildirilir. Beşinci Şuâda bunun mânâsı açıklanmıştır.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2854 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...