Block title
Block content

HUBEL

 
İbni Hacer el-Askalanî’nin Fethu’l-Bâri (Mısır 1959, C. 5, s. 359.) isimli eserinde belirtildiğine göre, Huzâa Kabilesi Mekke’de, Hz. İbrahim’in (a.s.) dininden büyük sapmalar gösterdiler ve putperestliğin yaygınlaşmasını sağlayarak insanları dalâlete sürüklediler. Bunun sonucu olarak Hubel adında bir put dikip ona tapmaya başladılar. Kaynaklara göre bu putu Kâbe’nin üzerine ilk olarak Huzâa Kabilesi liderlerinden Amr bin Luhay diktirmişti.

Hubel putunun yanında üç fal oku vardı. Birinde: “Emeranî rabbî” (Tanrım bana emretti); diğerinde “nehânî rabbî” (Tanrım bana yasak kıldı), yazılıydı. Üçünçüsü ise boştu.

Yapacağı iş konusunda karar veremeyen kişi, ezlâm işiyle görevli kimse aracılığı ile bu oklardan birini çekerdi. Birinci ok çıkarsa, tasarladığı işi yapar, ikincisi çıkarsa o işten vazgeçerdi. Üçüncüsü çıkarsa, o işi bir yıl erteler, ertesi sene falı yenilerdi.

Fal oklarıyla yapılan bu uygulama, Mâide Sûresinin 3. ve 90. âyetlerinde yasaklandı.

Bu putun yanı sıra Kâbe ve civârına 360 kadar put yerleştirilmişti. Mekke’nin Fethiyle birlikte Kâbe, bütün putlardan temizlendi ve aslî hüviyeti olan Tevhid inancının merkezi olma özelliğini tekrar geri kazandı.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2223 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...