HÜLÂGÛ

Cengiz Han’ın torunu olan Hülâgu, tarihte zulüm ve katliamın sembolü olarak tanınır. 1217 yılında doğdu. Genç yaşta Moğol ordusunda komutan oldu. İsmâilîlerin ortadan kaldırılması, Abbâsî Halifesinin itaat altına alınması ve Mısır ile Suriye’nin zaptı görevleri verildi. Hülâgu, kuşattığı şehirleri tahrip ederken halkı da kılıçtan geçirmiştir. Bağdat’ı işgal etmiş ve Abbâsî Halifeliğine son vermiştir. Bağdat’ın işgali ve Abbâsî Halifeliğinin sona ermesi İslâm tarihi ve medeniyeti açısından bir dönüm noktası olmuştur. Burada tarihte eşine az rastlanır bir katliam yapılmış, cesetlerden yayılan kokular, Hülâgu’yu dahi şehirden uzaklaşmak zorunda bırakmıştır. Cami ve kütüphaneler tahrip edilmiş, kitaplar Dicle nehrine atılmış, nehir günlerce mürekkep renginde akmıştır. Bu tarihten itibaren İslâm medeniyeti duraklamaya başlamıştır. Urfa, Harran, Halep ve Antakya’yı da ele geçirmiştir. Budist inancına sahip olan Hülâgu, 1265 yılında kırk sekiz yaşında iken ölmüştür.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...