Block title
Block content

HÜSEYİN (R.A.)

 
Peygamber Efendimizin torunu, Hz. Ali ve Hz. Fâtıma’nın ikinci oğludur. Hicretin dördüncü yılında dünyaya geldi. Peygamber Efendimize (a.s.m.) çok benzerdi. Peygamber Efendimiz (a.s.m.) Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i çok sever ve “Allah’ım, ben bunları seviyorum, sen de sev” derdi.

Hicretin dördüncü yılında (626) Medine’de doğdu. Adını Hz. Peygamber (a.s.m.) kulağına ezan okuyarak, Araplarca pek bilinmeyen Hüseyin olarak koydu. Sekiz adet hadis rivayet eden Hz. Hüseyin (r.a.), ağabeyi Hz. Hasan (r.a.) gibi ilk iki halife döneminde cereyan eden önemli olaylarda fiilen yer almadı. Hz. Osman’ın (r.a.) evinin isyankârlar tarafından kuşatılması üzerine ağabeyi ile birlikte halifeyi korumak ve evine su taşımak üzere babaları Hz. Ali (r.a.) tarafından görevlendirildi.

Babası halife seçilince onun bütün seferlerine katıldı. Babasından sonra ağabeyine biat etti. Hz. Hasan (r.a.), Hz. Muaviye (r.a.) ile anlaştığında Medine’ye geldi.

Halife Hz. Muâviye (r.a.) vefat edince yerine oğlu Yezid geçti. Bu gelişmeye başta Hz. Hüseyin (r.a) olmak üzere hayatta olan birçok Sahabînin rıza göstermeyeceğini bilen Yezid, iktidarını sağlama almak amacıyla Medine valisi Velid bin Utbe bin Ebî Süfyan’a bir mektup gönderdi. Mektupta Hz. Hüseyin (r.a) ve önde gelen Sahabîlerin kendisine biat etmesini istiyordu.

Yezid’in Şam’da iktidarı ele almasından sonra Kûfeliler Hz. Hüseyin’i (r.a) davet ettiler. Kendisine biat edeceklerini, Kûfe’de durumun iyi olduğunu, defalarca yazdıkları mektuplarla teyid ettiler. Hz. Hüseyin (r.a) bu davetler üzerine Kûfe’ye gitmek üzere yola çıktı. Durumu öğrenen Yezid, Kûfe valisini değiştirdi ve Basra valisi olan Ubeydullah bin Ziyad’a ek görev olarak Kûfe valiliğini de verdi ve ondan Hz. Hüseyin’i (r.a) durdurmasını istedi.

Ziyad’ın binlerce askerden oluşan ordusu, Hz. Hüseyin ve beraberindeki bir avuç mücahid ve Ehl-i Beytten hanım ve çocukları Kerbelâ’da karşıladı. Hz. Hüseyin (r.a) ve etrafındakiler kanlarının son damlasına kadar mücâdele ettiler. Neticede Hz. Hüseyin (r.a) ve Ehl-i Beytten yetmiş iki kişi şehit oldu (Hicrî 10 Muharrem 61/680). Bu yüzden Hz. Hüseyin (r.a.) “Şehid” lakabıyla meşhurdur. Ayrıca Hz. Hüseyin’in (r.a.) soyundan gelenlere “Seyyid” ünvanı verilmiştir.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1972 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...