Block title
Block content

HUZEYME BİN SÂBİT (R.A.)

 
İlk Müslümanlardandır. Annesi Küşeybe de ilk kadın Sahabîlerdendir. Huzeyme (r.a.), Uhud Savaşından itibaren bütün savaşlara katılmış, Mekke’nin fethinde kabilesinin sancağını taşımıştır. Sıffin Savaşında şehid edilmiştir. Hz. Huzeyme’ye (r.a.) Peygamber Efendimiz (a.s.m.) “Zü’ş-Şehâdeteyn” (şahitliği iki şahit yerine geçen kimse) ünvanını vermiştir. Bu gelişme hadis kitaplarında şöyle anlatılır:

“Resulullah (a.s.m.) bir bedevîden bir at satın almıştı. Onu eve kadar getirivermesini ve orada parasını almasını söyledi. Kendisi hızlı hızlı yürüdü, bedevî ise ağır ağır yürüyordu. Bu arada bazı kimseler bedevîye gelip at üzerinde pazarlık yapmaya başladılar. Onu Resulullahın satın aldığını kimse bilmiyordu. Bedevî Resulullaha “Şu atı alacaksan al, değilse sattım” diye seslendi. Resulullah, “Ben onu zaten satın aldım” buyurdular. Ama bedevî “Vallahi ben onu sana satmadım” dedi. Resulullah, “Bilakis, ben onu senden aldım” deyince bedevî “Bir şahit getir” dedi. Bu sıralarda oradan geçen Huzeyme (r.a.), “Ben şehâdet ederim, siz onu satın aldınız” dedi. Resulullah, “Ne ile şâhitlik ediyorsun, sen alış-veriş esnasında yanımızda değildin” deyince Huzeyme, “Biz seni vahiy gibi daha önemli bir konuda tasdik ediyoruz, sen haktan başka bir şey söylemezsin” dedi. Bunun üzerine Resulullah (a.s.m.) ona “Zü’ş-şehâdeteyn” lâkabını verdi ve “Herhangi bir kimsenin lehinde veya aleyhinde Huzeyme’nin şâhitlik etmesi yeterlidir (iki şahit değerindedir)” buyurdu.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2116 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...