İBN-İ SİNA

İslâm Meşşâî felsefe ekolünün Farâbî’den sonra gelen en büyük filozofu ve Orta Çağ tıbbının en önemli ismidir. Hristiyan Orta Çağ filozofları üzerinde büyük etki yapmıştır.

Künyesi Ebû Ali el-Hüseyin bin Abdullah bin Sinâ olan İbn-i Sinâ, 980 yılında Buhara’da doğdu. Batı Orta Çağında Avicenna diye tanınan İbn-i Sina ilk tahsilini Buhara’da gördü. On yaşında Kur’ân-ı Kerîmi ezberledi. Değişik hocalardan hesap, fıkıh ve kelâm tahsil ettikten sonra Nâtili adlı bir âlimden mantık ve felsefe öğrendi.

Felsefî bilgilerinin temellerini Farâbî’ye borçlu olan İbn-i Sina, metafiziği Farâbî’nin el-İbâna adlı eserinden öğrendi. Aristo’yu ancak Farâbî’yi okuduktan sonra anlayabildiğini ifade eden İbn-i Sina’nın fikir inkişafında, müdürlüğünü yaptığı Şivan el-Hikma adındaki Samanoğulları saray kütüphanesinin büyük rolü olmuştur.

Büyük bir filozof olduğu kadar ünlü bir hekim de olan İbn-i Sînâ, tıp alanındaki eserleriyle İslâm dünyasının yanısıra, Avrupa’daki tıp ilmini de derinden etkiledi. Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulan İbn-i Sina’nın tıp, mantık, felsefe, fizik, tabiiyât, psikoloji ve bir çok ilme dair 270 kadar eseri vardır.

En tanınmış eserleri; el-Kânûn fi’t-Tıb, eş-Şifâ, en-Necât, el-Hidâyet, el-İşârât ve Tenbîhat’dır.

İbn-i Sînâ, 1037’de vefat etti. Kabri İran’ın Hemedan şehrindedir.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...