İBNİ ABDİ’L-BERR

Tam olarak ismi Cemâleddin Yusuf bin Abdullah bin Muhammed bin Abdilberr-i Kurtubî’dir. Künyesi Ebû Ömer’dir. 978 yılında Kurtuba’da doğdu. Endülüs’te yetişen Mâlikî Mezhebi fıkıh ve hadis âlimlerindendir. Fıkıh, hadis, edebiyat, tarih ve diğer ilimlerde derin bir âlimdi. Doğudaki âlimlerle yazışmakla birlikte, Doğu’ya hiç gitmedi; ancak ilim arayışı sebebiyle bütün İspanya’yı dolaştı.

Önceleri Zahirî ve ibn-i Hazm gibi âlimlerden etkilenen Abdi’l-Berr, daha sonraları İmam Mâlik’in yolundan gitti ve İmam Şafiî’nin de bazı görüşlerinden etkilendi. Bir ara Lizbon kadılığı yapan ibni Abdi’l-Berr 1071 yılında vefat etti.

Eserlerinden bazıları şunlardır: Sahabe-i Kirâmın biyografisini içeren el-İsti’ab fî Ma’rifeti’l-Ashab, Câmi’u Beyâni’l-İlm ve Fadlih, hadis usûlü hakkında yazdığı el-Temhid li-mâ fi’l-Muvatta.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...