İBNİ EBÎ ŞEYBE

Ebû Bekir İbn Ebî Şeybe, El-Musannef adlı eseriyle tanınan hadis hâfızı (Hadis ilminde 100 binden fazla hadis ezberleyene hâfız denir), müfessir ve tarihçidir.

776 yılında Kûfe’de doğdu. Erken yaşta hadis tahsiline başladı. Kûfe, Basra, Rey ve Bağdat ile Hicaz bölgesindeki ilim merkezlerinde tahsilini sürdürdü. Talebeleri arasında Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, ibni Mâce, ibni Sa’d gibi âlimler yer almaktadır. İbn Ebî Şeybe, 849 yılında vefat etti.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...