İBNİ FEVREK

İbni Fûrek adıyla da anılan Muhammed bin el-Hasen bin Fevrek el-Ensârî, usûl ve kelâm ilimlerinde önemli bir seviyeye ulaşmış İslâm âlimlerindendir. Basra ve Bağdat gibi önemli ilim merkezlerinde bulunan ibni Fevrek, ömrünün uzun bir bölümünü Nişabur’da geçirdi. Bu şehirde bir medrese kurdu ve miladî 1015 yılında vefat ettiğinde, kurduğu medresenin yanındaki bir mezara defnedildi.

Ömrü boyunca başta kelâm ve fıkıh usûlü olmak üzere din ilimlerinde yaklaşık yüz eser kaleme almıştır. Eserlerinden bazıları şunlardır: Müşkülü’l-Hadîs ve Garîbihî, En-Nizâmî, El-Hudûd, Esmâü’r-Ricâl.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...