Block title
Block content

İBNİ HİBBAN

 
Hadis âlimlerinin büyüklerindendir. Künyesi Ebû Hâtem’dir. İlim tahsil etmek için Şaş ile İskenderiye arasında dolaştı. Buralarda zamanın tanınmış âlimlerinden istifade etti. Fıkıh, tıp, astronomi alanlarında da söz sahibi biriydi. Semerkand ve daha başka yerlerde kadılık yaptı.

Eserlerinden bazıları şunlardır: es-Sikât, Ravadâtü’l-ukala el-Cerh ve’t-Ta’dîl.
Paylaş
Yükleniyor...