İBNİ İSHAK

Milâdî 699 yılında Medine’de doğdu. İbn İshak’ın Medine’de İncil ve Tevrat okuduğu, birkaç yıllık ikameti sırasında Mısır’da Süryânîce’yi öğrendiği ve bu kültürü orada aldığı kabul edilmektedir.

İbni İshak eğitimini, başta babası ve amcaları olmak üzere birçok şahsiyetten hadis, siyer-megâzî (Hz. Peygamberin hayatını ve yaptığı savaşları ele alındığı bilim dalı), şiir bilgileri alarak tamamladı.

İbni İshak’ın, çoğu Sahâbe çocuğu olan 100 kadar Medineli râviden hadis aldığı söylenir.

Bazı Sahâbîlere yetişti. Enes bin Mâlik’i gördü ve Saîd bin Müseyyeb’e de bir süre öğrencilik yaptı. Milâdî 733 veya 737 yılında İskenderiye’ye giderek orada hadis rivayetiyle de meşgul oldu.

İbni İshak çeşitli tenkit ve ithamlara mâruz kalmışsa da başta Buhârî olmak üzere Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, İbn Mâce ve Ahmed bin Hanbel gibi hadis âlimleri ondan hadis rivayet etmişlerdir.

Abbâsîler’in yönetimi ele almasından sonra Medine’den ayrılarak el-Cezîre’ye gitti, orada beş yıl kadar hadis rivayetiyle meşgul oldu. Ardından Kûfe’ye, oradan da Hîre’ye geçti. Horasan ve Rey’e de giden ibni İshak, buralarda yine hadis rivayetini sürdürdü. 763 yılında Bağdat’ın kurulması ve halifenin maiyetinde yer alması sebebiyle oraya yerleşti. Vefatına kadar hadis rivayetiyle meşgul olup es-Sîre’sini okuttu. Ölümü hakkında 768 ile 771 yılları arasında çeşitli tarihler verilmektedir. Ebû Hanife’nin kabri yanına gömülen ibni İshak’ın en önemli eserlerinden biri, Kitâbü’l-Megâzî’dir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...