Block title
Block content

İBNİ TEYMİYYE

 
Görüş ve eleştirileriyle İslâm tefekküründe önemli etkiler bırakan bir âlimdir. Milâdî 1263 yılında, Harran’da doğdu. İlk eğitimine babasının müderrislik yaptığı Sükkeriyye Dârülhadîs’inde başladı. Devrin önde gelen âlimlerinden dersler aldı. Dımaşk’taki (Şam) Hanbeliyye Medresesi’nde ders vermeye başladı. Geniş halk kitleleri ve idareciler nezdinde etkin bir nüfûza sahip olan ibni Teymiyye, 14. yüzyılın başlarından itibaren çeşitli dinî ve siyasî tartışmalar içine girdi. Bid’at ve hurafelere karşı mücâdelesi ve sert üslûbu ile dikkat çekti. Bu sebeple büyük bir taraftar kitlesi bulduğu gibi, önemli bir kesimi de karşısına aldı. Hattâ Osmanlılar döneminde Hicaz bölgesinde yetişen Muhammed bin Abdülvehhab, bid’at ve hurafelerle mücâdele konusunda ibni Teymiyye’nin fikirlerinden etkilenerek Vehhâbîlik (bk. Vehhâbîlik maddesi) adıyla anılan ifrat bir hareket başlattı. İbni Teymiyye’nin en tanınmış yönü “tevessül” yani Allah’a ulaşmada veli, peygamber ve manevî şahsiyetleri vesile kılma fikrine karşı sert eleştirileridir. Arkasında bir çok eser ve kendi görüşlerini savunan bir kitle bırakan ibni

Teymiyye, 1328 yılında vefat etti.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2037 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...