Block title
Block content

İBRAHİM EDHEM

 
İbrahim Edhem Hazretleri, tâbiînin meşhûr âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden idi.

Adı İbrahim, babasının adı Edhem’dir. Künyesi ise Ebû İshak’dır. Hicrî 95 yılında, Horasanın Belh şehrinde dünyaya geldi. Hicrî 161 (M. 778) yılında vefat etti.

İbrahim Edhem, İmam Azam Ebû Hanîfe, Süfyân-ı Sevrî, Fudayl bin Iyad, Ebû Osman el-Esved, Süleyman el-Havvas, Ebû Abdullah el-Kalânisî ve Şakik–i Belhî gibi zatlar İbrahim Edhem’in en yakın arkadaşlarındandı.

Cüneyd-i Bağdâdî, onun için “İbrahim miftahu’l-ulûmdur (İlimlerin Anahtarı)” diyerek, onun özellikle mânevî ilimlerdeki konumunu dile getirmişti. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ise onu, “Mâna denizinin yüzücüleri” olarak vasıflandırdığı Bâyezîd-i Bestâmî, Cüneyd-i Bağdâdî gibi mutasavvıflarla birlikte zikretmişti.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1893 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...