Block title
Block content

İBRAHİM HAKKI

 
1703 yılında Erzurum’da doğdu. Osman Efendi adlı bir şeyhin oğludur. Tasavvuf ehli olan babası İbrahim Hakkı'ya iyi bir eğitim verdi. Dokuz yaşındayken babasıyla Siirt'e gitti ve Tillo Köyü'ndeki Kàdirî Seyhi İsmail Fakîrullah'a bağlandı. 1735'te Erzurum'a döndü. Üç defa hacca gitti. Arabistan ve Mısır’ı dolaştı. 1752'de İstanbul'da Sultan I. Mahmud Han’ın özel izniyle saray kitaplığından yararlandı. Çağının keşif ve icatlarını yakından takip etti ve bunlarla ilgili bazı yazılar yazdı.

Şiirlerini İlâhinâme adı altında toplayan İbrahim Hakkı’nın, eserleri arasında en meşhuru Marifetname’dir. Bu eserde jeolojiden astronomiye, fizyolojiden psikolojiye kadar yaşadığı dönemin bazı bilgilerini bir araya getirdi. 22 haziran 1780 yılında Tillo’da vefat ederek, şeyhi Fakirullah için yaptırdığı türbeye, onun ayak ucuna defnedildi.

Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1443 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...