İHVAN-I MÜSLİMÎN CEMİYETİ

1928 yılında, Hasan el-Benna tarafından kuruldu. İlk başlarda takip edilen müsbet hareket yöntemiyle hemen her kesimden insanın tasvibini ve desteğini kazandı. Kız ve erkek çocuklarının okuyabilecekleri okullar açıldı. Ayrıca bazı işyerleri ve fabrikalar da tesis edildi.

Okul ve dershane açma, işyeri tesis etmenin yanında dinî, sosyal, ekonomik, kültürel ve sportif alanlarda da faaliyetlerde bulunan İhvan-ı Müslimîn, diğer Arap ülkelerinde de büyük destek gördü.

İhvan-ı Müslimînin faaliyetleri İkinci Dünya Savaşından sonra devletin baskısıyla yüz yüze geldi. Aralarında El-Benna’nın da bulunduğu teşkilatın ileri gelenleri tutuklanıp hapse atıldı.

Daha sonraki dönemlerde Arap dünyasının en güçlü İslâmî cemaati olma özelliğini kazanan İhvan-ı Müslimin hareketi, ifrat ve tefrit eğilimlerin ve grupların zamanla cemaatten kopmalarıyla çok geniş bir yelpaze teşkil etti. Bu gruplardan bir kısmı radikal akımlar haline gelirken bir kısmı da tefrite düşerek pasifleşti. Ancak büyük çoğunluğu İslâmî hizmetlerinde müsbet hareketi esas tutan kesimler, günümüzde de faaliyetlerini çok yaygın bir zeminde gerçekleştirmektedir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...