İHYÂ-U ULÛMİDDİN

İhyâ-u Ulûmiddin, İmâm-ı Gazâlî’nin (bk. İmâm-ı Gazâlî maddesi) en kıymetli eseri olarak gösterilir. Çok muhakkik ve önemli alimler bu eser hakkında “Öyle kıymetli bir eserdir ki, Kur’ân-ı Kerîmin ve Peygamber Efendimizin hadislerinin mânâlarını Müslümanlara anlatmak ve Allah Teâlânın kullarına doğru yolu göstermek, huzur ve saâdete kavuşturan İslâm ahlâkını öğretmek için, din âlimleri olarak elimizde bundan başka hiçbir kitap bulunmasaydı, yalnız bu kitap kifayet ederdi” ifadelerini kullanmıştır.

İhyâ-u Ulumiddin eseri hakkında günümüze kadar çok sayıda kitap kaleme alınmıştır. Meselâ büyük hadis âlimi Hâfız Zeynüddin Ebu’l-Fadl Abdurrahmân el-Irakî, bu eserdeki hadis-i şerifleri tek tek ele almış, her birinin kaynak ve senetlerini araştırmış, bulmuş ve bunları 4 ciltlik bir eserde toplamıştır. Bu çalışmanın hazırlanması 40 yılda hazırlanmış oluşu, hem Tahrîcü Ehâdîs’il-İhyâ isimli eserin, hem de İhyâ-u Ulumiddin’in konumunu açıkça gösterir.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...