Block title
Block content

İHYÂ-U ULÛMİDDİN

 
İhyâ-u Ulûmiddin, İmâm-ı Gazâlî’nin (bk. İmâm-ı Gazâlî maddesi) en kıymetli eseri olarak gösterilir. Osmanlı âlimlerinden Saffet Efendi, Tasavvufun Zaferi isimli eserinde, bu eser hakkında “Öyle kıymetli bir eserdir ki, Kur’ân-ı Kerîmin ve Peygamber Efendimizin hadislerinin mânâlarını Müslümanlara anlatmak ve Allah Teâlânın kullarına doğru yolu göstermek, huzur ve saâdete kavuşturan İslâm ahlâkını öğretmek için, din âlimleri olarak elimizde bundan başka hiçbir kitap bulunmasaydı, yalnız bu kitap kifayet ederdi” ifadelerini kullanmıştır.

İhyâ-u Ulumiddin eseri hakkında günümüze kadar çok sayıda kitap kaleme alınmıştır. Meselâ büyük hadis âlimi Hâfız Zeynüddin Ebu’l-Fadl Abdurrahmân el-Irakî, bu eserdeki hadis-i şerifleri tek tek ele almış, her birinin kaynak ve senetlerini araştırmış, bulmuş ve bunları 4 ciltlik bir eserde toplamıştır. Bu çalışmanın hazırlanması 40 yılda hazırlanmış oluşu, hem Tahrîcü Ehâdîs’il-İhyâ isimli eserin, hem de İhyâ-u Ulumiddin’in konumunu açıkça gösterir.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2749 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...