İMÂM MUNTAZIR

İmamiyye Şiası da denilen İsna Aşeriyye Mezhebindeki on ikinci imama verilen isimdir. Beklenen imam mânâsındadır. Gerçek adı Muhammed bin Hasan el-Askerî, künyesi Hz. Peygamber’in künyesi, yani Ebu’l-Kâsım’dır. Babası, İmam Hasan Askerî; annesi “Saykal” ve “Susen” adlarıyla da anılan “Nergis” hatundur. 869 yılında Samarra’da doğdu.

İmam-ı Muntazır, İsna Aşeriyye (Oniki İmam) geleneklerine göre lâkaplarıyla anılır. Birçok lâkabı vardır. Bunların başlıcaları Sahibü’z-Zaman (zamanın sahibi), Sahibü’d-Dar (yurdun sahibi), el-Kâim (ayakta duran), el-Hüccet (kesin delil) ve el-Muntazır’dır (beklenen). Genellikle el-Mehdî ve el-Muntazır olarak anılır.

İmam-ı Muntazır beş altı yaşlarındayken babası vefat etti. Şia inancına göre, babasının vefatından sonra küçük bir odaya girerek gizlendi. Bu gizleniş 940 yılına kadar sürdü. Küçük gizlilik dönemi denilen bu süre içinde el-Muntazır, bağlıları ile ilişkilerini dört elçi vasıtasıyla sürdürmüştür. 940 yılında da büyük gizlilik dönemine girdi. Şia inancına göre el-Muntazır hâlen yaşamakta ve gelmesi beklenmektedir—yer yüzünden zulmü kaldıracak, adaleti getirecektir. Fakat Şia dışındaki İslâm uleması, Muhammed el-Mehdî’nin 888’de vefat ettiğini kabul ederler.

Şia inancına göre, İmam-ı Muntazır’ın gelişini beklemek en büyük kurtuluştur.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ihlasnur
ehl-i vukuf mahkemede: 75. Ehl-i Sünnet'e göre, İmam-ı Mahfî ve İmam-ı Muntazır akidesi bâtıldır. C: Mehdi hakkında Şîaların oniki imamdan birisi, hayatta iken gizlenmiş, âhirzamanda çıkacak demelerine mukabil Ehl-i Sünnet'in bir kısmı, İmam-ı Muntazır akidesi bâtıldır demişler. Az bir kısım Hanefî üleması da, لاَ مَهْدِى اِلاَّ عِيسَى demişler. Bunda hem Denizli'deki ehl-i vukufun bir kısmı, hem makam-ı iddia yanlış mana vermişler. Her asırda mehdi manasına ümmetin fıtrî bir ihtiyacına binaen beklemişler. Ve birkaç vecihte rivayetlerin delaletiyle birkaç mehdi, belki her asırda bir nevi mehdi sâdât-ı Ehl-i Beyt'ten geleceği ümmetçe kabul edilmiş. Buna hata diyen, birkaç cihette yanlış eder. Şualar ( 420 ) diyor bunu yapabilmek için külliyatta bu mese geçmessi gerek. külliyatta böyle bir yer okumadık. başka bir yerde imam muntazır meselesi geçmeke midir?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Mahkeme Mehdi manasını külliyen Şia inancı olarak lanse edip güya Risale-i Nuru itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Oysa Şia'nın Mehdi telakkisi her ne kadar batıl olmuş olsa da Mehdi kavramı bütünü ile batıl demek değildir. Ehlisünnet de Mehdi manasını kabul etmiştir. Mahkeme burada bir şak kurnazlığı yapmaya çalışıyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...