İNKILAB

Hz. Peygamberin (asm) putperest bir kavmi tevhit toplumu yapması, tarihin kaydettiği en büyük inkılabtır. Bu toplum, cahiliye adı verilen İslâm öncesi dönemde tamamen bedevi bir hayat yaşıyordu. Devlet nedir, kanun nedir bilmezdi. Kabilecilik damarıyla hareket etmekteydi. Menfaat ön plandaydı. Kadına değer verilmez, içki su gibi içilirdi.

İşte, Hz. Peygamber, getirdiği semavi dinin esaslarıyla bu müşrik toplumu tevhid inancına getirdi. Kalplerden şirk ve küfrü söküp atarak yerlerine iman ve tevhidi yerleştirdi. Onları bedevilikten kurtarıp medeniyetin zirvelerine çıkardı ve medenî milletlere üstad eyledi. Zulmün yerine adalet ve merhameti ikame etti. Kabilecilik damarını yıktı, onları bir devlet çatısı altında birleştirdi. Kadın haklarına saygınlık getirdi, içkiyi kökünden kuruttu.

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...