Block title
Block content

İSHAK (A.S.)

 
Hz. İbrahim’in (a.s.) Hz. Sâre’den doğan ikinci oğludur. Hâkim’in Müstedrek isimli eserinde aktarılan bilgiye göre Hz. İbrahim yüz yirmi, Hz. Sâre doksan yaşında iken Allah’ın bir lutfu ve mucizesi olarak İshâk (a.s.) doğdu.

İshâk (a.s.) uzun boylu, kara gözlü, buğday benizli, yüzü güzel, konuşması düzgün, saçı, sakalı bembeyazdı. Siret ve sureti babası İbrahim’e (a.s.) benziyordu. Hz. İshâk’ın Yakub ve Ays adında iki oğlu olmuştur. (Hâkim, Müstedrek, 11, 557).

İshâk (a.s.) Kur’ân-ı Kerîm’de de övülmüştür: “Ey Muhammed; güçlü ve anlayışlı olan kullarımız İbrahim, İshâk ve Yakub’u da an! Biz onları âhiret yurdunu düşünen samimi kimseler kıldık. Doğrusu onlar bizim yanımızda seçkin, iyi kimselerdir.” (Sâd Sûresi, 45-47)

İshâk (a.s.) babasının vefatından sonra Şam bölgesine peygamber olarak vazifelendirildi.

“İbrahim’e salihlerden bir peygamber olmak üzere de İshâk’ı müjdeledik. Hem ona, hem de İshâk’a feyz ve bereketler verdik. Her ikisinin neslinden iyi hareket edeni de vardır, nefsine apaçık zulmedeni de vardır.” (Sâffât Sûresi, 112-113).

Hz. İshâk, rivayete göre yüz altmış yaşlarında bugünkü Filistin’in bulunduğu bölgede, Kudüs yakınlarında vefat etmiş, babası İbrahim’in (a.s.) kabrinin yanına defnedilmiştir.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1455 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...