İsm-i mensûb

İsm-i mensûb, bir şeye mensup olmayı veya ilgili bulunmayı ifade eder. Arapça ismin sonuna şeddeli bir “يّ=yâ” eklemek suretiyle elde edilir. Türkçede metinde ise, kelimenin sonuna –î eklenmiştir (sonda sesli bir harf var idiyse o kaldırılır).


İsm-i mekân

Mânâsı

Mekkî

Mekkeli

Nursî

Nurs’lu

Şemsî

Şems’le ilgili

Kamerî

Kamer’le ilgili

Rahmânî

Rahmân’a ait

Manevî

Manaya ait olan

Mecazî

Mecaza ait olan

Yükleniyor...