İsm-i tafdîl

أفْعَلْ=ef’al” vezninde olur.

Ef’al (أَفْعَلْ)

Echel (en/daha cahil=bilgisiz)

Eslem (en/daha sâlim=selâmetli)

Elzem (en/daha lazım=lüzumlu)

Elyak (en/daha layık=liyâkatli)

Esfel (en/daha süflî=sefîl)

Ekber (en/daha kebîr=büyük)

Ekser (en/daha kesîr=çok)

Aar (en/daha sağîr=küçük)

Esahh (en/daha sahih=sıhhatli)

Ekall (en/daha kalîl=az)

Eşedd (en/daha şedîd=şiddetli)

Evlâ (en/daha ve=yakın)

A’lâ (en/daha alî=yüce, iyi)

Yükleniyor...