İSTİBDAD

İstibdadın, ilmî, siyasî ve manevî istibdat gibi kısımları vardır.
Meselâ, ilmî bir meselede, “Bu böyledir.” deyip kestirip atmak, başka fikirlere itibar etmemek ilmî bir istibdattır.

Abbasiler döneminde Mu’tezile mezhebinin, “Kur’an mahlûktur” görüşünü kuvvet kullanarak halka ve İmam-ı Azam, Ahmed b. Hanbel gibi zatlara kabul ettirmeye çalışması, tipik bir ilmî istibdattır. Münazaralı ve münakaşalı bir meselede “Sadece benimki doğrudur” tarzında bir düşünce de, müstebit bir yaklaşımdır.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...