Block title
Block content

İZHAR KİTABI

 
Birgivî’nin Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulan Arap nahvine (dilbilgisine) dair eseridir. Asıl adı “İzhâru’l-Esrâr fi’n-Nahv”dir (Nahivdeki Sırların Açıklanması).

Birgivî, bu eseri daha önce yazdığı “Avâmil” adlı nahiv kitabının şerhi mahiyetinde yazmıştır. Bu eserinde yazar, Arap dilbilgisinin temel konularını özlü bir şekilde ve kısa bir zamanda öğretmeyi amaçlamıştır.

İzhârü’l-Esrâr çok kısa bir giriş ve üç ana bölümden oluşur. Bu kitapta, ‘Avâmil’de sadece adları ve birer örneği verilen konuların tanımları yapılmış, açıklamalı örnekleri çoğaltılmıştır. Ayrıca esere bir giriş bölümü eklenmiştir. Örnekler âyetlerden ve güzel sözlerden seçilmiştir.

İzhârü’l-Esrâr Osmanlı Medreseleri’nde asırlarca okutulmuştur. Konuların sınıflandırılarak açıklanmış olması ve bu açıklamalarda sebeplerin de belirtilerek bir anlamda dilin felsefesinin yapılmış olması İzhârü’l-Esrâr’ın ilgi görmesine sebep olmuştur.

İlk olarak 1804’de İstanbul’da basılan eserin kırkı aşkın baskısı yapılmıştır. Pek çok âlim tarafından esere şerh yazılmış ve tercümeleri yapılmıştır. Kitapların Arapça orijinalleri ve Türkçeleri günümüzde de yayınlanmaktadır.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 6780 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...