İZMİT

İzmit, Marmara Bölgesinde yer alır ve yüzölçümü 3698 km2’dir. Kuzeyde Karadeniz, güneyde Bursa, batı ve kuzeybatıda İstanbul, doğuda Sakarya illeriyle çevrilidir.

İzmit, Marmara Bölgesinin yüzölçümü olarak en küçük illerinden biri olmasına rağmen, nüfusu 1.5 milyon kişi olup, % 4.3 yıllık artış hızıyla, ülkenin nüfus artışı en yüksek olan ikinci ilidir. Gebze, Körfez, Gölcük, Karamürsel ve Kandıra bu ile bağlı ilçelerdir.

İzmit ilk olarak 11. yüzyılın sonlarında Selçuklular zamanında fethedildi (1078). Daha sonra Haçlı Seferleri sonunda kısa bir süre Haçlı Ordusu komutanı Aleksios Komnenos tarafından işgal edildi. 1331 yılında Uçbeyi Akça Koca tarafından Osmanlı topraklarına katıldı. İl, Kocaeli adını Akça Koca’dan almıştır. Bu tarihten sonra şehre, önce İznikmid, daha sonra İzmid (İzmit) adı verildi. En parlak dönemine Kanunî Sultan Süleyman zamanında ulaştı.

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından İngilizler ile Yunanlılar tarafından işgal edilen İzmit, 27 Haziran 1920 tarihinde işgalden kurtarıldı. Cumhuriyet Döneminin başlarında İzmit, Kocaeli ilinin merkezi oldu ve 1950’li yıllardan itibaren hızla gelişerek büyük bir sanayi ve ticaret merkezi haline geldi.
Yükleniyor...