KA'BÜ'L-AHBAR

Tâbiîndendir ve İsrailoğullarına dair rivayetleriyle tanınır. Milâdî 551 yılında doğmuştur. Sahip olduğu geniş ilmi, yaygın olmayan bir rivayete göre de yazı yazması sebebiyle Ka’bü’l-Ahbâr diye anılmıştır. Bazı kaynaklarda onun hakkında Yemen’de yaşadığı, Resul-i Ekrem zamanında oraya giden Hz. Ali ile görüşerek İslâmiyeti kabul ettiği veya Hz. Ebû Bekir devrinde Müslüman olduğu bilgileri vardır.

Bir rivayete göre, babası bir Yahudi âlimi olup Tevrat’ın bir kısmını oğlundan saklamış, ancak İslâmın her tarafa yayılması üzerine babasının sakladığı kitapları okuyan Ka’b, bunlardan Resulullah (a.s.m.) ile ümmetinin özelliklerini görünce İslâmiyeti kabul etmiştir.

Ka’bü’l-Ahbâr, Hz. Ömer ve Suheyb-i Rûmî gibi Sahabîlerden hadis rivayet etmiştir.

Ka’b el-Ahbâr Humus’a yerleşmiş, Bizanslılarla yapılan savaşlara katılmış ve 652 yılında burada vefat etmiştir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...